close
تبلیغات در اینترنت
رابطه نامشروع با صد هزار مرد

فروشگاه اینترنتی اهورا
با نگاهي کوتاه به وضعيت فساد در غرب براي هر ناظر بي‌طرفي اثبات مي‌شود که روز به روز بر دامنه وسعت بي‌بند و باري در اروپا و آمريکا افزوده شده؛ يعني درست همان کشورهايي که خود را مهد تمدن و پيشرفت و حقوق بشر مي‌دانند و در عين حال، بي‌بند و باري را نه‌تنها در کشورهاي خود که در مشرق‌زمين و ديگر کشورهاي جهان ترويج مي‌کنند. در اين ميان، شياطيني از جنس انس هم ديده مي‌شوند که به تشديد روزافزون فساد و فحشا در خشکي و دريا همت گمارده‌ا

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

زنی که میخواهد با 100000 مرد رابطه نامشروع برقرار کند!!!!

جمعه 28 شهريور 1393

زنی که میخواهد با 100000 مرد رابطه نامشروع برقرار کند!!!!

با نگاهي کوتاه به وضعيت فساد در غرب براي هر ناظر بي‌طرفي اثبات مي‌شود که روز به روز بر دامنه وسعت بي‌بند و باري در اروپا و آمريکا افزوده شده؛ يعني درست همان کشورهايي که خود را مهد تمدن و پيشرفت و حقوق بشر مي‌دانند و در عين حال، بي‌بند و باري را نه‌تنها در کشورهاي خود که در مشرق‌زمين و ديگر کشورهاي جهان ترويج مي‌کنند. در اين ميان، شياطيني از جنس انس هم ديده مي‌شوند که به تشديد روزافزون فساد و فحشا در خشکي و دريا همت گمارده‌اند. در تازه‌ترين اين فساد‌ها، يک زن لهستاني از مدتي پيش سفر توريستي جنسي خود به دور دنيا را آغاز کرده و تصميم گرفته است در بازديد از شهرهاي مختلف دنيا با مرداني از همه شهرهاي جهان رابطه نامشروع جنسي برقرار کند.

 

وي در صفحه شخصي خود در فيس‌بوک با وقاحت تمام اطلاعاتي از خود ارائه کرده و گفته 21 سال سن دارد و سفر خود را از ورشو آغاز کرده و تاکنون با 284 مرد رابطه برقرار کرده و براي اتمام مأموريت شيطاني خود به 32 هزار ساعت زمان نياز دارد.