close
تبلیغات در اینترنت
پروژه طراحی نرم افزار طلا فروشی

فروشگاه اینترنتی اهورا
مقدمه: به دنبال تحقیقات خود در زمینه حرفه زرگری و طلا فروشی برآن شدم که در این حرفه نیز کامپیوتر را همانند مشاغل دیگر دخیل نموده و نیاز صاحبان این حرفه را در

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

دانلود پروژه طراحی نرم افزار طلا فروشی

جمعه 26 شهريور 1395

دانلود پروژه طراحی نرم افزار طلا فروشی

مقدمه:

به دنبال تحقیقات خود در زمینه حرفه زرگری و طلا فروشی برآن شدم که در این حرفه نیز کامپیوتر را همانند مشاغل دیگر دخیل نموده و نیاز صاحبان این حرفه را

در جهت سرعت عمل و دقت بیشتر برآورده کنم.

به همین جهت پس از بررسی های بیشتر شروع به طراحی و پیش بینی نیازهای این برنامه کردم.
 نوشته شده است که از توانمندی آن در Visual Basicاین برنامه با زبان قدرتمند

حد اطلاعات و دانسته های خود استفاده نموده و در هر مرحله که به امکانات بیشتر  این زبان قدرتمند نیاز داشتم و از آن بی اطلاع بودم به دنبال فراگیری آن رفته و ضمن کسب تجربیات و دانسته های بیشتر درباره این زبان قوی بـکار نوشـتن ایـن برنامه ادامه دادم.

این برنامه از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که در صفحات بـعد به شـرح آن مـی پردازم.

لازم به ذکر است که فرمهای طراحی شـده, کـدهـای برنامـه و خروجی هـای برنامه در انتـها ضمـیمه می باشد.

 

 

فهرست

 

مـقـــدمـــه                                              صفحه 3

 

صفـحة اصـلی                                         صفحه 4

 

مـدیــریـــت                                             صفحه 6

 

تغیـیـرات نـرخ                                          صفحه 9

 

فروش و صـدور                                      صفحه 10

 

خـرید از مشتری                                    صفحه 14

 

گـــــــزارش                                          صفحه 15

 

ماژول فارسی ساز تاریخ و ساعت           صفحه 17

 

فرمهای ورودی و خروجی                       صفحه17

کد و متن برنامـه                                     صفحه23

 

 

خرید