close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه رشته مدیریت

فروشگاه اینترنتی اهورا
دانلود پروژه پاور پوینت بانکها و نقش آنها در بازار پول و سرمایه

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

پایان نامه جو سازمانی رشته مدیریت

یکشنبه 20 فروردين 1396
پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی دررشته علوم تربیتی گرایش ‹‹ مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ››
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
جو سازمانی (رشته مدیریت)

فروشنده فایل

کد کاربری 3410
کاربر

جو سازمانی (رشته مدیریت)

 

چكیده پایان نامه

این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه .......... درسال تحصیلی ....... ›› به بررسی جوهای حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت می پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأكید برتولید وفاصله گیری است.

دراین پژوهش هشت سوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وكرافت مطرح گردیدكه درنهایت فرضیات 1و2و3و5 رد نمی شوند وفرضیات 4و6و7و8 رد می شوند.

دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود:

سوأل 1- آیا روحیه سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 2- آیا صمیمیت سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 3- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟

سوأل 4- آیا عدم تعهد شغلی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 5- آیا مراعات دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 6- آیا نفوذ دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 7- آیا تأكید برتولید دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 8- آیا فاصله گیری دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

درنهایت محققین پس از بررسی داده های بدست آمده به این نتیجه گیری می رسند كه هیچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دریكی از انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت قرار نمی گیرند اما محققین حدوداً مشخص می سازند كه دانشكده ادبیات دارای جوی دوستانه ودانشكده علوم جوی مابین باز، دوستانه وپدرانه دارد.

 

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول : كلیات

- مقدمه 2

- بیان مسأله 3

- اهمیت تحقیق 4

- فرضیه های پژوهش 5

- تعاریف عملیاتی 6

فصل دوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق

- مقدمه

1- بخش اول: ادبیات ومعانی نظری 10

- تعاریف جو سازمانی 11

- انواع جو سازمانی 15

2- بخش دوم: پیشینه پژوهش 21

- پژوهش های خارجی 21

- پژوهش های داخلی 21

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

- نوع تحقیق 24

- جامعه آماری 24

- نمونه آماری 24

- نحوه جمع آوری داده ها وكسب اطلاعات 25

- ابزار اندازه گیری 25

- روایی وپایانی ابزار اندازه گیری 25

- روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن 27

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

- مقدمه 29

- تجزیه وتحلیل توصیفی 30

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها

- مقدمه 63

- خلاصه ونتیجه گیری 77

- پیشنهادها 78

- محدودیت ها 78

- منابع ومآخذ 80

ضمائم: پرسشنامه توصیف جو سازمانی 82

 

پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

پنجشنبه 12 تير 1393

پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

قیمت: 35000 تومان

نام پایان نامه :: بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران پايان نامه مربوط به رشته مدیریت تمامی گرایشها کارشناسی و کارشناسی ارشد فرمت :: Word صفحات ::105 خرید به صورت آنلاین انجام می شود شما بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را مطالعه کرده و بعد اقدام به خرید نمایید فهرست مطالب پایان نامه : فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: ادبیات تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و مآخذ ضمائم فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه مسئله اصلی تحقیق تشریح و بیان موضوع ضرورت و اهمیت تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه های تحقیق مدل مفهومی تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق روشهای گردآوری اطلاعات قلمرو زمانی تحقیق مکان تحقیق جامعه آماری نمونه آماری روشهای نمونه گیری روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول مقدمه بهره وری چیست؟ تعاریف مختلف از بهره وری تاریخچه مفهوم بهره وری بهره وری کارکنان دانشی کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری چرخه بهره وری شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟ چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟ چه عواملی بر بهره وری موثرند؟ فرهنگ و بهره وری پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش دوم مقدمه اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی حلقه مفقوده فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها توسعه منابع انسانی آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا همگام با توسعه جهانی انواع فنون آموزش گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است گروه دوم : روشهای شبیه سازی گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی فرایند ارزشیابی آموزش دلایل ارزشیابی آموزش آیا راه حل مسئله، آموزش است؟ ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی رویکردهای ارزشیابی آموزش مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی دامنه آموزش الکترونیک دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی مزیت های آموزش الکترونیک چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد مدل مفهومی تحقیق فصل سوم: روش تحقیق مقدمه روش تحقیق متغیرهای تحقیق روشهای جمع‌آوری اطلاعات روایی و پایایی پرسشنامه جامعه و نمونه آماری قلمرو مکانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه روشهای نمونه‌گیری روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه آمار توصیفی جنسیت سطح تحصیلات سن میزان سابقه کار آمار استنباطی آزمون همبستگی T آزمون آزمون دو جمله‌ای آزمون تحلیل واریانس فریدمن فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری ارائه پیشنهادات پیشنهادات برای تحقیقات آتی منابع و مآخذ ضمائم مقدمه: در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم، و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، 1375)

خرید        سوال از فروشنده